چهارشنبه, 27 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:51

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:29

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:53

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:49

176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:49

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:51

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/01/26 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/20

بازدید:107

330/2834 فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:149

29494/330/96/د خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع آب 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/16

بازدید:76

2416/330/ص مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 1396/12/20 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:97

161/96 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1396/11/17 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:420

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:146

ص/330/1849 مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/09/01 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:281

330/1809/ص مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد مزایده یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/08/26 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/16

بازدید:404

23694/330 مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/05/28 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:183

675/30/ص مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت حراست و امور محرمانه 1396/04/17 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/04

بازدید:280

95/214 بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی ارزیابی امور قراردادها 1396/07/02 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:399

96/108 تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیران ارزیابی امور قراردادها 1396/04/07 275

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:275

95/213 بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبی ارزیابی امور قراردادها 1396/07/05 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:249

95/212 تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیار ارزیابی امور قراردادها 1396/04/10 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:264

« 1 2 3 » صفحه: