چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/180 تکمیل عملیات نازک کاری و محوطه سازی ساختمان امور آب نجف آباد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1397/10/05 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/14

بازدید:23

97/156 حفاظت از رودخانه زاینده‌رود و خدمات مشترکین حدفاصل چم طاق تا تالاب گاوخونی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1397/08/28 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/22

بازدید:177

97/162/8518 مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/07/07 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:75

1310/330 لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:54

1311/330 خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/03 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:48

1284/330 خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارک مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:59

1061/330/ص مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/05/24 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:65

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:59

801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:402

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:100

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:128

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:124

176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:128

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:156

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/01/26 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/20

بازدید:174

330/2834 فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:230

29494/330/96/د خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع آب 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/16

بازدید:172

2416/330/ص مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 1396/12/20 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:203

161/96 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1396/11/17 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:567

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:214

« 1 2 3 » صفحه: