جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398 سال رونق تولید
سال 1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
نیمه شعبان ، تولد منجی بشریت مبارک

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/203 ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور پیگیری دریافت معوقات و مطالبات حق النظاره شرکت آب منطقه ای اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1398/05/30 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/26

بازدید:16

97/206 انتخاب مشاور برای صدور سند رسمی جهت اراضی بستر رودخانه زاینده رود امور قراردادها 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:107

97/197 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/23

بازدید:231

97/162/8518 مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/07/07 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:254

1310/330 لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:178

1311/330 خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/03 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:207

1284/330 خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارک مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:204

1061/330/ص مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/05/24 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:192

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:190

801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 660

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:660

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 232

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:232

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:240

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:258

176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:294

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 315

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:315

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/01/26 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/20

بازدید:302

330/2834 فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:394

29494/330/96/د خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع آب 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/16

بازدید:311

2416/330/ص مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 1396/12/20 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:344

161/96 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1396/11/17 775

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:775

« 1 2 3 » صفحه: