دوشنبه, 1 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام کرد :

افزایش 62 درصدی بارشها در سرشاخه های زاینده رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش 62 درصدی کل بارش ها در سر شاخه های زاینده رود خبر داد.

گردهمائی حافظان رودخانه زاینده رود از سراب تا پایآب برگزار شد

با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان گردهمائی حافظان رودخانه زاینده رود از سراب تا پایآب برگزار شد.

پوستر نخستین جشنواره داستانی آب در شرکت آب منطقه ای اصفهان...

پوستر نخستین جشنواره داستانی "آب" در شرکت آب منطقه ای اصفهان رونمایی شد.

فراخوان نخستین دوره جشنواره داستانی آب در سطح ملی منتشر شد

فراخوان نخستین دوره جشنواره ملی داستانی "آب" منتشر شد.