جمعه, 25 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان :

تشکیل شورای هماهنگی حوزه ی زاینده رود گامی در جهت حل تعارضات...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به شورای هماهنگی حوزه ی زاینده رود گفت : تشکیل این شورا گامی در جهت حل تعارضات اجتماعی مرتبط با آب است .

با پیگیریهای امام جمعه شهر زاینده رود کارگروه سازگاری با کم آبی...

با پیگیریهای امام جمعه شهر زاینده رود کارگروه سازگاری با کم آبی در این شهرستان تشکیل شد .

ذخیره سد زاینده رود به 126میلیون متر مکعب کاهش یافت

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت : ذخیره سد زاینده رود به 126 میلیون و 606 هزارمتر مکعب کاهش یافت .

حضور کارکنان شرکت آب منطقه ای اصفهان در مراسم 13 آبان

گرامیداشت روز مبارزه با استکبار جهانی در 13 آبان برگزار شد