جمعه, 23 آذر 1397

مدیریت آب اصفهان از سال 1339 برعهده دو شرکت آبیاری به نامهای شرکت سهامی کوهرنگ اصفهان و شرکت سهامی آبیاری نائین بوده که به آنها بنگاه مستقل آبیاری نیز می گفته اند و زیر نظر وزارت کشاورزی وقت اداره می شده است. در دی ماه سال 1344 و به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای شرکتهای مذکور و همچنین برای کنترل و بهره برداری از رودخانه زاینده رود سازمان آب منطقه ای اصفهان تاسیس و به تدریج شرکتهای فوق در آن ادغام گردیدند .

این سازمان، مدیریت منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود را به عهده داشته و استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین شهرستان یزد تحت پوشش آن بوده اند . تا سال 1358 ، یزد یکی از فرمانداریهای استان اصفهان محسوب می شده ولی علی رغم اینکه در آن سال بصورت یک استان مستقل معرفی گردید ولی عملاً تا سال 1366 زیر مجموعه آب منطقه ای اصفهان بوده است . در ابتدای سال 1385 نیز شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری تاسیس شد  و حوزه عمل شرکت به استان اصفهان محدود گردید. این شـرکت دارای دفاتری در شهرستانهای کاشان ، شهرضا ، نجف آباد ، فلاورجان ، گلپایگا ن، خوانسار، اردستان ، فریدن ، مبارکه و سمیرم می باشد .

وزارت نیرو دارای چهار شرکت مادر تخصصی به نامهای شرکت مدیریت منابع آب ایران ، شرکت مهندسی آب و فاضـلاب کشور ، شرکت توانیر و شرکت ساتکاب می باشد. کلیه شرکتهای آب منطقه ای از جمله شرکت آب منطقه ای اصفهان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب می باشند . ضمناً شرکتهای آب و فاضلاب شهری و آب و فاضلاب روستایی زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت برق منطقه ای ، نیروگاههای برق و شرکتهای توزیع برق استان و شهرستان زیر مجموعه شرکت توانیر می باشند .

اکثر مردم تفاوت فعالیتهای دو شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای را نمی دانند و به طور مثال برای دریافت اشتراک آب شرب به آب منطقه ای مراجعه می نمایند . به طور کلی وظیفه شرکت آب و فاضلاب توزیع آب شرب به صورت لوله کشی به مشترکان و جمع آوری و دفع فاضلاب آن می باشد ولی شرکت آب منطقه ای وظیفه تامین آب و انتقال آن به وسیله سد و تونل ، تحویل آب شرب در تصفیه خانه به آب و فاضــلاب ، تـــوزیــع آب به صنایع بزرگ و کشاورزان و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی را دارا می باشد .

شرکت بهره برداری میرآب زاینده رود و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گلپایگان  از شرکتهای زیر مجموعه آب منطقه اصفهان می باشند که وظیفه حفاظت از آبهای سطحی و رودخانه زاینده رود را بر عهده دارند .

 

- وظایف ، اهداف و ماموریتهای شرکت :

     به موجب اساسنامه شرکت ، مصوب هیئت محترم وزیران در سال 1385 ، موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر می باشد :

شناخت ، مطالعه ، توسعه ، حفاظت ، بهره برداری بهینه از منابع آب ، تولید انرژی برق آبی ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی که در قالب عناوین عمده ذیل جمع بندی می گردد:

-        انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی

-    اجرای طرح ها و پروژه های تامین و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به شهرها و صنایع ، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی

-    بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب ، انتقال آب ، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذاری شده و بهره برداری و تحقیقات منابع آب

-    اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب به عنوان کارگزاری ارجاع می نمایند .

 

چشم انداز شرکت :

    تبدیل شدن به شرکتی متعالی و معتبر با در نظر گرفتن پوشش کامل نیازمندیهای آبی منطقه

 

بیانیه ماموریت شرکت :

    تلاش در جهت حفظ و توسعه حیات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی در منطقه از طریق مدیریت منابع آبی بطور مطلوب و پایدار

 

استراتژی های شرکت :

1-    تامین آب مداوم و مناسب مورد نیاز مصرف کنندگان با شرط توسعه پایدار منابع آب

2-    مدیریت صحیح بر کلیه دارائی های مشهود و نامشهود

3-    بالابردن چالاکی سازمان

 

ارزش­های بنیادی:

1- توجه و لحاظ نمودن حقوق و نظرات ذینفعان شرکت.

2- دانش محوری و شایسته سالاری.

3- توجه به منافع مالی با رعایت اصل ارائه خدمات صادقانه.

4- سرلوحه قرار دادن قوانین و مقررات.

5- احترام و رعایت ارزش های ملی و مذهبی.

6- توجه به قداست و سقایت آب به عنوان یکی از برکات الهی.

7- ترویج فرهنگ مصرف بهینه.

8- توجه به اصل مالکیت و ملی بودن مقوله آب.

9- توجه به نقش شرکت به عنوان محور پاکیزگی و آبادانی.

 

چارت تشکیلاتی شرکت :

      نمودار سازمانی شرکت ، که در تیرماه 1395 به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده ، در حال حاضر مورد اجرا می باشد . بر اساس نمودار سازمانی ، شرکت دارای 4 معاونت با اهداف و وظایف مشخص     می باشد و ارکان مختلف شرکت زیر نظر معاونتها به فعالیت مشغولند .