دوشنبه, 16 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
امام رضا علیه السلام
رودخانه زاینده رود1398
میلاد امام رضا علیه السلام
. . . . . . . . .  هفتـــــــــــــــــــه صرفه جویی در مصرفــــــــــــــــــــــ آبـــــــــــــــــــــــــ . . . . . . . . .
آب نگین هستی

اطلاعیه شماره 1

 

فراخوان شناسایی سرمایه گذار طرح های گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی استان اصفهان

 

 

1) آگهی فراخوان عمومی شناسائی سرمایه گذار (نوبت اول)

1) آگهی فراخوان عمومی شناسائی سرمایه گذار (نوبت دوم)

2) شناسنامه اولویتهای سرمایه گذاری گردشگری تاسیسات آبی استان اصفهان

3) فرم های همسان ارزیابی کیفی (RFQ) طرح های گردشگری

4)دستورالعمل بررسی، تائید و تصویب طرح های گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی

5)شیوه نامه اجرایی فعالیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آن ها

 

توجه: متقاضیان باید اسناد و مدارک فراخوان (فرم های RFQ) را دانلود و پس از تکمیل به همراه مستندات مورد نیاز حداکثر تا آخر خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه کارگروه گردشگری شرکت واقع در ساختمان مرکزی طبقه دوم تحویل نمایند.

 

اطلاعات بیشتر ....

 

اطلاعیه شماره 2

 

فراخوان شناسایی سرمایه گذار طرح های گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی استان اصفهان

 

به اطلاع متقاضیان سرمایه گذاری گردشگری در منابع و تاسیسات آبی استان اصفهان میرساند، مهلت ارسال اسناد و مدارک فراخوان (فرم های RFQ) تا تاریخ 31 تیرماه 1399 تمدید شد لذا ضروری است متقاضیان استاد و مدارک مورد نیاز را تا آخر وقت اداری تاریخ فوق به دبیرخانه کارگروه گردشگری شرکت واقع در ساختمان مرکزی طبقه دوم تحویل نمایند.