دوشنبه, 12 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی

بیانیه حریم خصوصی شرکت آب منطقه ای اصفهان
شرکت آب منطقه ای اصفهان متعهد است که حریم شخصی مراجعین خود را حفظ نماید ، حریم خصوصی شما برای ما همیت دارد بدین منظور خود را ملزم به حفاظت دادها می دانیم.
ما در بعضی مواقع از جمله ارائه خدمات بصورت الکترونیکی و غیرحضوری نیاز به دریافت اطلاعات شخصی شما مانند : نام و نام خانوادگی،کدملی, شماره تلفن، آدرس ایمیل و... می باشیم که این شرکت در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما می باشد و به هیچ وجه اطلاعات فردی و شخصی شما را افشا نمی کند ، ما از این اطلاعات برای شناخت نیازهای شما و ارائه پیشنهادهای بهتر به شما استفاده می کنیم و اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم و به هیچ شکل دیگری در اختیارشان قرار نمی دهیم ، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.
ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد ، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.
سایت ما ممکن است به سایتهای دیگر لینک شود ، وقتی شما از طریق این لینک ها از سایت ما خارج می شوید ، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها هیچ کنترل و تعهدی نداریم ، درباره این سایت ها شما باید به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه کنید.