Tuesday, 19 Farvardin 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
......................................... سال نو مبارک .........................................
..................................اعیاد شعبانیه.....................................
................................... اعیاد شعبانیه.....................................
عید نوروز سرآغاز شکفتن و طلیعه زندگی دوباره بر شما مبارک باد
آب نگین هستی

 

Cat Name : امور قراردادها

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
161/96تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهانTwo single-stage Tenderامور قراردادها2018-02-06 931

Show Details

Submit Date: 2018-01-13

visit:931

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمانA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی627

Show Details

Submit Date: 2017-12-24

visit:627

ص/330/1849مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلابA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2017-11-22 723

Show Details

Submit Date: 2017-11-12

visit:723

330/1809/صمزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد A single-stage bidمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی2017-11-17 861

Show Details

Submit Date: 2017-11-07

visit:861

23694/330مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابستهA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2017-08-19 485

Show Details

Submit Date: 2017-08-08

visit:485

675/30/ص مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعهA single-stage Tenderمدیریت حراست و امور محرمانه2017-07-08 706

Show Details

Submit Date: 2017-06-25

visit:706

95/214بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالیAssessmentامور قراردادها2017-09-24 711

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:711

96/108تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیرانAssessmentامور قراردادها2017-06-28 596

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:596

95/213بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبیAssessmentامور قراردادها2017-09-27 575

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:575

95/212تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیارAssessmentامور قراردادها2017-07-01 605

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:605

ص/330/340خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA A single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2017-05-27 721

Show Details

Submit Date: 2017-05-20

visit:721

ص/330/262مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو)A single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2017-05-13 602

Show Details

Submit Date: 2017-05-06

visit:602

ص/330/10خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعهA single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی616

Show Details

Submit Date: 2017-04-09

visit:616

95.184اجرای 164 کیلومتر خط آبرسانی به شهرهای نطنز ، اردستان ، بادرود و صنایع از سد زاینده رودAssessmentامور قراردادها2017-01-22 1567

Show Details

Submit Date: 2016-12-31

visit:1567

95/100/95/صمناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابستهA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2016-12-24 659

Show Details

Submit Date: 2016-12-18

visit:659

نامه شماره 1626/330/95/ص مورخ 26/08/95خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمانA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری596

Show Details

Submit Date: 2016-12-05

visit:596

330/1117مزایده عمومی خودروهای مازادA single-stage bidامور بازرگانی2016-09-27 1019

Show Details

Submit Date: 2016-09-25

visit:1019

405/590/95/ص مناقصه یک مرحله ای محدود نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند آبA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2016-08-02 917

Show Details

Submit Date: 2016-07-20

visit:917

330/15421انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعهA single-stage Tenderدفتر حراست و امور محرمانه985

Show Details

Submit Date: 2016-05-29

visit:985

149/330/صفراخوان مناقصه خدمات ترابری (60 دستگاه)A single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی696

Show Details

Submit Date: 2016-05-02

visit:696

« 1 2 3 » Page: