Monday, 16 Tir 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
امام رضا علیه السلام
رودخانه زاینده رود1398
میلاد امام رضا علیه السلام
. . . . . . . . .  هفتـــــــــــــــــــه صرفه جویی در مصرفــــــــــــــــــــــ آبـــــــــــــــــــــــــ . . . . . . . . .
آب نگین هستی

 

Cat Name : مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابریA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی2018-04-15 477

Show Details

Submit Date: 2018-04-09

visit:477

330/2834فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی A single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی558

Show Details

Submit Date: 2018-04-04

visit:558

29494/330/96/دخرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آبA single-stage Tenderمدیریت مطالعات پایه منابع آب487

Show Details

Submit Date: 2018-03-07

visit:487

2416/330/صمناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان A single-stage Tenderمعاونت بهره برداری2018-03-11 506

Show Details

Submit Date: 2018-02-26

visit:506

161/96تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهانTwo single-stage Tenderامور قراردادها2018-02-06 1010

Show Details

Submit Date: 2018-01-13

visit:1010

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمانA single-stage Tenderمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی686

Show Details

Submit Date: 2017-12-24

visit:686

ص/330/1849مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلابA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2017-11-22 790

Show Details

Submit Date: 2017-11-12

visit:790

330/1809/صمزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد A single-stage bidمدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی2017-11-17 936

Show Details

Submit Date: 2017-11-07

visit:936

23694/330مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابستهA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2017-08-19 542

Show Details

Submit Date: 2017-08-08

visit:542

675/30/ص مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعهA single-stage Tenderمدیریت حراست و امور محرمانه2017-07-08 780

Show Details

Submit Date: 2017-06-25

visit:780

95/214بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالیAssessmentامور قراردادها2017-09-24 773

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:773

96/108تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیرانAssessmentامور قراردادها2017-06-28 656

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:656

95/213بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبیAssessmentامور قراردادها2017-09-27 653

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:653

95/212تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیارAssessmentامور قراردادها2017-07-01 698

Show Details

Submit Date: 2017-06-13

visit:698

ص/330/340خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA A single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2017-05-27 771

Show Details

Submit Date: 2017-05-20

visit:771

ص/330/262مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو)A single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2017-05-13 666

Show Details

Submit Date: 2017-05-06

visit:666

ص/330/10خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعهA single-stage Tenderامور تدارکات و خدمات پشتیبانی653

Show Details

Submit Date: 2017-04-09

visit:653

95.184اجرای 164 کیلومتر خط آبرسانی به شهرهای نطنز ، اردستان ، بادرود و صنایع از سد زاینده رودAssessmentامور قراردادها2017-01-22 1646

Show Details

Submit Date: 2016-12-31

visit:1646

95/100/95/صمناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابستهA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری2016-12-24 695

Show Details

Submit Date: 2016-12-18

visit:695

نامه شماره 1626/330/95/ص مورخ 26/08/95خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمانA single-stage Tenderمعاونت حفاظت و بهره برداری639

Show Details

Submit Date: 2016-12-05

visit:639

« 1 2 3 » Page: