سه‌شنبه, 26 تیر 1397

رئیس اداره : حسن جوکاری

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران-دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

شماره تماس : 03157772597

حوزه عملکرد : شهرستان خوانسار