سه‌شنبه, 30 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398 سال رونق تولید
سال 1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
اربعین شهادت امام حسین (علیه السلام) بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد
فرارسیدن ایام سوگواری سید شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) تسلیت باد
نیمه شعبان ، تولد منجی بشریت مبارک
محرم 2

 شرح وظایف امورهماهنگی آب شهرستانها

•نظارت بر نحوه عملکرد امورهای آب شهرستانها در بخشهای مختلف با اخذ نظر واحدهای ستادی شرکت .
•ارائه گزارش اقدامات بعمل آمده در امورهای آب به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•برقراری هماهنگی و ارتباط بین معاونتهای مطالعات ، طرح و توسعه و برنامه ریزی و بهبود مدیریت با امورهای آب در شهرستانها .
•برقراری هماهنگی بین امورهای حفاظت آبهای زیرزمینی ، سطحی ، مهندسی رودخانه ها و مشترکین معاونت حفاظت و بهره برداری با امورهای آب در شهرستانها .
•نظارت بر عملکرد و نیز پیشنهاد عزل و نصب مدیران امورهای آب شهرستانها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•بررسی نیازها و مشکلات موجود در امورها در زمینه پرسنلی ، مالی و پشتیبانی و پس از هماهنگی با معاونت حفاظت و بهره برداری ، پیگیری رفع آنها از طریق معاونت مالی ، اداری شرکت .
•ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط واحدهای مافوق به امورهای آب در شهرستانها .
•بررسی روند رسیدگی به درخواست متقاضیان و ارائه راهکارهای اصلاحی در جهت تسریع در پاسخگویی به این درخواستها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•جمع آوری آمارهای حفاظت و بهره برداری مربوط به شهرستانها که از طریق امورهای ستادی معاونت حفاظت و بهره برداری تهیه می شوند .
•ارائه پیشنهاد عملکرد ماهیانه مدیران و پرسنل امورهای آب شهرستانها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•ارائه پیشنهادات تشویق و تنبیه مدیران و پرسنل امورهای آب شهرستانها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•در صورت ضرورت ، شرکت در جلسات مهم در سطح شهرستانها به اتفاق مدیر امور آب شهرستان مربوطه و ارائه نتایج به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•هدایت امکانات و پرسنل در مواقع ضروری و بنا به درخواست واحدهای ستادی شرکت در مناطق مورد نیاز تا رفع مشکل پیش آمده .
•بررسی و بازنگری فرآیندهای جاری کار و ارائه پیشنهاد اصلاح روشها بصورت سالیانه .

شرح وظایف نمونه امور ها و اداره های منابع آب شهرستانهای تابعه

•بررسی درخواست متقاضیان پروانه های حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق با توجه به قوانین و مقررات جاری و دستورالعملها و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارجاع آن به کارشناسان ذیربط .
•تهیه برنامه های لازم جهت نظارت و انجام امور مربوط به حفاظت منابع آب و ارائه به کارشناسان مربوطه.
•امضاء پروانه های کف شکنی ، لایروبی چاهها ( به استثنای پروانه های حفر ، اولین پروانه بهره برداری ، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنوات ) و مجوزهای مربوطه .
•تمدید پروانه های بهره برداری (پس از کنترلهای لازم ) بموجب اجازه های که از طرف معاونت حفاظت و بهره برداری اعطاء شده .
•نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حفاری و بررسی موارد مختلف شرکتهای مذکور بمنظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی .
•تعیین حریم و بستر رودخانه و مسیل های موجود در شهرستان و حفاظت از حریم و بستر رودخانه و مسیل ها .
•ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب و منطقی بمنظور اصلاح روشهای اجرایی و بهبود کیفیت رسیدگی به امور محوله و رسیدگی به امور متقاضیان و احیاناً شکایات ایشان در چهارچوب قوانین موجود .
•بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین و ارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدات لازم بعدی .
•تهیه و ارائه گزارشات لازم و تجزیه و تحلیل آنها جهت ارائه به مدیر فوق .
•هماهنگی با مدیر مافوق جهت اعمال رویه ای واحد در امور یا اداره منابع آب شهرستان .
•نظارت به اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط در دوره عملکرد .
•ایجاد هماهنگی های لازم به امور مشترکین و درآمد جهت وصول هزینه های جبرانی تأمین آب و عوارض
حق النظاره و ارسال فیشها و سایر اسناد و مدارک مالی دیگر به امور مشترکین .
•ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده های متقاضیان .
•پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب .
•بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب بمنظور آگاهی یافتن از موارد تخلف احتمالی .
•فراهم نمودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده های مشترکین و متقاضیان و حتی الامکان مکانیزه نمودن اطلاعات .
•توجیه پرسنل تحت امر در خصوص وظایف محوله به ایشان با توجه به مقررات جاری و شرح وظایف ابلاغی و برخورد با موارد تخلف اداری ضمن گزارش به امور هماهنگی آب شهرستانها .
•حضور در جلسات تشکیل شده در سطح فرمانداری ها یا سایر ادارات دولتی شهرستانهای تابعه بمنظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تییین مقررات و قوانین جاری .
•اهتمام جدی منظور شفاف سازی گردش کار فعالیتهای حفاظت و اطلاع رسانی مناسب و تسریع در روند کار متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع .
•بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد ، فوق العاده اضافه کار و حق مأموریت ، آموزش و امور رفاهی و وام پرسنل) از طریق امور هماهنگی آب شهرستانها .
•برآورد ملزومات اداری مورد نیاز و ارائه تقاضای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات از طریق امور هماهنگی آب شهرستانها .
•انجام سایر وظایف مرتبط محوله براساس دستور معاونت حفاظت و بهره برداری و امور هماهنگی آب شهرستانها .